ข้อมูลสรรพคุณยาสมุนไพรไทย

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
คำค้นยอดนิยม: กิจกรรม เพื่อน discuz
ดู: 1306|ตอบ: 0

อาการหน่วงเสียวมดลูก หน่วงมดลูก เหมือนมดลูกจะหลุด ว่านชัดมดลูกช่วยได้ทิพย์โอสถยาไทย [คัดลอกลิงก์]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2015-4-27 11:37:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใจ : บริษัท ทิพย์โอสถยาไทย จำกัด

ยาแผนโบราณ : ยาแคปซูลสมุนไพรผสมว่านชักมดลูก ทิพย์โอสถยาไทย คลิ๊กสั่งซื้อ


ชื่อยาสมุนไพร : ยาแคปซูลสมุนไพรผสมว่านชักมดลูก
ชื่อแหล่งที่มา : ว่านชักมดลูก ทิพย์โอสถยาไทย
สรรพคุณ : แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
ทะเบียนเลขที่ : G572/53
ประเภท : ยาสามัญแผนโบราณ
ขนาดบรรจุ : จำนวน 60 แคปซูล
ใบอนุญาตเลขที่ ฆท. 767/257

อายุของยา 3 ปี (นับจากวันผลิต)
ราคาปกติ :
ราคาขาย : 250 บาท

ยาแคปซูลสมุนไพรผสมว่านชักมดลูก ทิพย์โอสถยาไทย คลิ๊กสั่งซื้อ

คำอธิบายเพิ่มเติม : สมุนไพรทิพย์โอสถยาไทย ยาว่านชักมดลูกผสมสมุนไพร

อันว่ากุมารีทั้งหลาย เมื่อยังเยาว์ยังเล็กอยู่นั้น กำเนิดตานทรางก็เหมือนกุมารผู้ชาย ต่อเมื่อได้อายุล่วงกำหนดตานทรางถึงกำหนดที่จะมีฤดูแล้ว จึงมีประเภทต่างกันกับผู้ชาย ๔ ประการ ที่จะให้สัตว์ปติสนธิจะเกิดโรค ก็เกิดด้วยโลหิตนั้นมากกว่าโรคอื่นมีประเภทแปลกกันกับชาย ๔ ประการนั้น คือถันประโยธรประการ๑ คือจริตกิริยาประการ ๑ คือประเวณีประการ ๑ คือต่อมโลหิตประการ ๑ เปน ๔ ประการด้วยกันดังนี้ อนึ่งมีพระบาฬีว่าต่อมหรือดอกโลหิตแห่งหญิงผู้นั้นก็บังเกิดขึ้นมา ตามประเพณีแห่งสัตรีภาพแล
จะว่าตามพระบาฬีนั้น ว่าหญิงจำพวกใดเมื่อพ้นกำหนดแห่งตานทรางแล้ว อายุล่วงขึ้นไปได้ ๑๔, ๑๕ ปี ต่อมโลหิตก็ตั้งขึ้นมาตามประเพณีแห่งโลกทั้งหลาย แลหญิงนั้นเมื่อยังเปนสาวพรมจารีอยู่ จะได้รู้ว่าประเพณีสังวาศ ยังไรก็มิได้ ให้บังเกิดปติพัทธ์ขึ้นมาเอง คือให้ฝันเห็นว่ามีชายมาร่วมประเพณีด้วยตั้งแต่นั้นก็มีฤดูตามประเวณี ถันประโยธรนั้นก็วัฒนาเจริญขึ้นพระอาจารย์เจ้าจึ่งกล่าวลักษณโลหิตฤดูปรกติ มี ๕ ประการ ดังพระบาฬีโดยอธิบาย ว่าฤดูแห่งสัตรีทั้งหลายซึ่งบังเกิดนั้นท่านยกขึ้นว่าไว้พอให้เห็นซึ่งลักษณะแห่งโลหิตปรกติโทษแต่ ๕ ประการ โดยประเภทต่างกันดังนี้

ลักษณะแห่งโลหิตปรกติโทษแต่ ๕ ประการ (ประจำเดือนปกติ) คือโลหิตบังเกิดแต่หัวใจนั้น เนื่องมาแต่

หทัยวัตถุกำเดาประการ ๑

โลหิตเนื่องมาแต่ดีประการ ๑

โลหิตเนื่องมาแต่ผิวเนื้อประการ ๑

โลหิตบังเกิดเนื่องมาแต่เส้นเอ็นประการ ๑

คือ โลหิตบังเกิดเนื่องมาแต่กระดูกประการ ๑ เปน ๕ ประการ ด้วยกันดังนี้

โลหิตบังเกิดแต่หัวใจนั้น เมื่อจะมีฤดูมามักให้ระส่ำระสาย มักขึ้งโกรธบ้าบ่นบางทีให้คลั่งมะเมอเพ้อพก เมื่อจะเปนนั้นริมจักษุเขียว ถ้าแพทย์ผู้ใดแก้มิฟังหญิงนั้นจะเสียจริตเปนบ้า

ลักษณโลหิตบังเกิดแต่ขั้วดีนั้น เมื่อฤดูมีมาให้เปนไข้ไป ๔, ๕ วัน ให้เชื่อมไปไม่รู้ว่าค่ำรุ่ง แลนอนสดุ้งหวาดเจรจาด้วยผีคน สมมุติว่าขวัญไปกินเถื่อน เพราะว่าโลหิตนั้นทำเอง บางทีผุดขึ้นมาเห็นดำเห็นแดงก็มี เท่าแว่นน้ำอ้อยก็มี ถ้าผู้ใดแก้มิฟังบุคคลผู้นั้นจะกลายเปนไข้ลากสาตสันนิบาต

อันว่าลักษณโลหิตอันบังเกิดแต่ผิวเนื้อนั้น เมื่อจะมีฤดูมานั้นให้ร้อนผิวเนื้อให้ร้อนผิวหนัง แลแดงดังผลตำลึงสุก บางทีผุดขึ้นดังเม็ดผด แลเท่าใบพุดทราเท่างบน้ำอ้อยก็มี ดุจไข้ลากสาดสันนิบาต ไป ๒ วันไป ๓ วัน บางทีสมมุติว่าเปนประดง ครั้นฤดูมีมาก็หาย

อันว่าลักษณโลหิตอันเกิดแต่เส้นเอ็นทั้งปวงนั้น เมื่อฤดูจะมีมานั้นให้เปนดุจไข้จับ ให้สบัดร้อนสท้านหนาวปวดศีศะเปนกำลัง ครั้นฤดูมีมาก็หายไปแล

อันว่าลักษณโลหิตอันเกิดแต่อัฐิ นั้น เมื่อฤดูจะมีมานั้นให้เมื่อยทุกข้อทุกลำนั้น ดังอัฐิจะแตกจะคลาดกันไป ให้เจ็บเอวให้เจ็บท้อง ให้บิดคร้านนอนไป ครั้นฤดูมีมาก็หาย

โลหิตปรกติโทษทั้ง ๕ ประการนี้ ท่านสงเคราะห์ไว้พอเปนที่สังเกตุแห่งแพทย์ ใช่โลหิตฤดูปรกติโทษจะมีแต่เท่านี้หามิได้ ก็ย่อมมีทั่วทั้งอาการ ๓๒ ธาตุทั้ง ๕ ใช่ว่าโลหิตนั้นจะถึงฤดูแล้วโลหิตไหลเดินมาจากหัวใจจากดีจากเนื้อจากเส้นจาก อัฐิก็หามิได้ โลหิตปรกตินั้นก็ชุ่มแช่กรัชกาย อยู่ทั่วทั้งตัว ด้วยสามารถลมทั้ง ๖ จำพวก แลลมทั้งหลายพัดให้เดินไปมา ตามระหว่างเส้นเอ็นแลเนื้อแลหนัง อีกทั้งอะวะยะวะ ในกรัชกายทั้งปวง เปนธรรมดาทุกตัวสัตว์ เตโชธาตุทั้ง ๔ ก็อบอุ่นให้โลหิตนั้นร้อนอยู่เปนธรรมดา ถ้าเตโชธาตุกล้าเดินเกิดปรกติเมื่อใด โลหิตนั้นร้อนทนมิได้ก็ผุดขึ้นมานอกผิวหนัง แพทย์ทั้งปวงสมมุติว่าเม็ดกำเดา ลากสาดปานดำแดงแลกาฬทั้งปวงนั้นก็คือโลหิตนั้นเอง ท่านจึงว่าไว้ว่าดีว่ากำเดานั้นคือเตโช โลหิตนี้เปนเจ้าของสมุฏฐาน อันว่าโลหิตฤดูนี้เปนชาติธรรมดาสัตรี ผู้ใดเคยถึงฤดูนั้น ลมกองใดเคยกำเริบลมกองนั้นกำเริบขึ้นทุกเดือนทุกครั้ง จึงเรียกปรกติโลหิต ถ้าถึงกำหนดฤดูมา อาการแปลกไปอย่างอื่นลมกองอื่นทำแล้ว จัดได้ชื่อว่าทุจริตโทษ อาการโลหิตปรกติโทษนั้นใช่จะมีแต่ ๕ ประการนั้นหามิได้ ก็ย่อมมีต่างๆ ตามลักษณโลหิตที่เปนนั้น ตั้งแต่แรกเมื่อฤดูมาอาไศรยธาตุ อาไศรยสมุฏฐาน อาไศรยฤดู ที่เคยเปนนั้น


ลักษณะของประจำเดือนสตรี ท่านสามารถติดตามศึกษาได้ที่

- ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขา เวชกรรม เล่ม ๑ โดย กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ โดย พระยาพิศณุประสาทเวช สำนักพิมพ์ดวงดี


ผลิตโดย บริษัท ทิพย์โอสถยาไทย จำกัด จัดจำหน่ายโดย สำนักงานฝ่ายขายตลาดยาสมุนไพรดอทคอม
เลขที่100/28 ซ.เสรีไทย 43 คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จังหวัด กทม. 10240 อีเมล์
chaniso@gmail.com
ติดต่อสอบถาม โทร 02-173-3394 มือถือ 082-073-7929 (true) 092-206-4810 (dtac) 087-013-1861 (1-2-call )


กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รูปแบบข้อความล้วน|สมุนไพร รักษา อาการ โรค ร้าย ต่างๆ

GMT+8, 2021-9-20 09:14 , Processed in 0.017731 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน